Volonterski centar Split

Novosti

Udruga „MI“ - Split, Volonterski centar Split, kao članica Hrvatske mreže volonterskih centara (HMVC) vas poziva na sudjelovanje u edukacijskom ciklusu „Menadžment volontera“Cilj edukacije je razviti/unaprijediti postojeće sposobnosti, vještine, znanje i stavove predstavnika organizatora volontiranja kako bi razvili i/ili unaprijedili volonterske programe u svojim organizacijama.

U sklopu projekta “Volontiranje – prilika za nove kompetencije” održan jedevetodnevni edukacijski ciklus za osobe s invaliditetom, na temu volonterstva, neprofitnog menadžmenta i poduzetničkih vještina. Krajnji korisnici su bile osobe s invaliditetom koje žele poboljšati vlastite kompetencije u svrhu veće zapošljivosti. Sudionicima edukacija omogućeno je volontiranje u organizacijama civilnog društva, a posebna je pažnja bila posvećena kreiranju svrsishodnih i kreativnih volonterskih programa unutar organizacija domaćina i pružanja podrške kako bi volonteri realizirali svoj puni potencijal.