Volonterski centar Split

O nama

Ciljevi

 
 

• Promovirati i razvijati volonterstvo na području RH kroz financiranje lokalnih i regionalnih volonterskih centara – udruga koje se sustavno bave razvojem volonterstva
• Povećati broj građana (posebice mladih) uključenih u volonterske aktivnosti 
• Povećati broj organizatora volontiranja 
• Unaprijediti partnerske odnose između organizacija civilnog društva i jedinica lokalne i područne samouprave te drugih institucija u provedbi volonterskih programa
• Poboljšati praksu vrednovanja volontiranja i priznavanja kompetencija stečenih volontiranjem koje će se moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju (osobito mladih)
• Provoditi istraživanja o volonterstvu te sudjelovati u izradi, praćenju i zagovaranju javnih politika koje mogu imati utjecaj na razvoj volonterstva u RH

Aktivnosti Volonterskog centra

 

• Okupljanje i informiranje građana zainteresiranih za volonterski rad
• Ažuriranje i održavanje baze podataka zainteresiranih volontera i organizatora volontiranja
• Usluge povezivanja volontera i organizatora volontiranja
• Održavanje osnovne obuke za volontere
• Edukacija o vođenju volonterskih projekata - radionice i konzultacije za predstavnike organizacija civilnog društva, ustanova, uprave i gospodarstva,
• Organiziranje modularnog treninga za koordinatore volontera
• Konzultacije za organizatore volontiranja (savjetovanje i podrška)
• Izdavaštvo
• Izrada i distribucija promotivnog materijala
• Organiziranje javnih manifestacija s ciljem podizanja svijesti o volonterstvu; Dani volonterskog rada, Međunarodni dan volontera, Hrvatska volontira
• Kontakti i suradnja s Hrvatskim volonterskim centrom za razvoj volonterstva i drugim volonterskim centrima
• Mentorska potpora lokalnim volonterskim centrima
• Razvijanje međunarodne suradnje u području volonterstva
• Provođenje partnerskih projekata