Volonterski centar Split

Literatura o volonterstvu

Bagić, A. (2006). Mobilizacija i razvoj zajednice, U: M.Škrabalo, N.MIošić-Lisjak i J.Papa (ur.), Kada su volonteri volonterke? (str.115-142), Zagreb: MAP savjetovanje d.o.o.

Ćulum, B. (2005). A zašto uopće “mjeriti” volonterski rad? U civilnodruštvo.hr,
2(2):6-7

Forčić, G.Ćulum, B., Šehić Relić, l., (2007), "Kako ih pronaći? Kako ih zadržati?, Udruga za razvoj civilnog društva SMART.

Forčić, G. (2007) Volonterstvo i razvoj zajednice - sudjelovanje građana u inicijativama u zajednici, Rijeka, Udruga za razvoj civilnog društva SMARTForčić G. (2007.) Kako unaprijediti volontiranje? Rijeka, Udruga za razvoj civilnog društva SMART (dostupno u udruzi SMART u prosincu 2007.)

Ivelja, N., Milinković, D., Škopelja, S. (2004). O volonterskom radu. Split: Udruga MI - Volonterski centar

Ivelja, N., Topčić, D. (2001). Priručnik za volontere, Split: Udruga MI Split - Volonterski centar

Ivelja, N.,Jukić, V., Radočaj, T. (2001). Priručnik za rad s volonterima, Split: Udruga MI Split - Volonterski centar

Barbarić, Đ., Maglica T. (2007.) Volonterski rad mladih, 3. prošireno izdanje, Split: Udruga Most

Žitnik, E., Barbarić, Đ., Milinković, D., Ivelja, N. (2007). Volontiranje, stavovi i praksa – Rezultati istraživanja, Split: Udruga Mi, Udruga Most

Ledić, J. (2001). Biti volonter/volonterka? - Istraživanje uključenosti građana u civilne inicijative u zajednici kroz volonterski rad . Rijeka: Udruga za razvoj civilnog društva SMART

Ledić, J (2007.) Zašto (ne) volontiramo? – Stavovi javnosti o volonterstvu. Zagreb: Academy for Educational Development

Milošević, I. (2004). Volonterizam i javne institucije. Podgorica: Agencija za demokratski prosperitet - Zid

Raffai, A., Đorđević, I., Kruhonja, K. (2004). Volonteri u izgradnji mira i zajednice. Osijek: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava

Volonterske priče (2004). Zagreb: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Žižak, A. (2004). Supervizija volontera, U: M.Ajduković i L.Cajvert (ur.), Supervizija u psihosocijalnom radu (str. 359-377), Zagreb: Društvo za psihološku pomoć

1997/1998. 6 brojeva biltena VOLO, Zagreb: Volonterski centar Zagreb

Hodžić, A. (2000.) Rodno radni vodič-priručnik, Zagreb: Volonterski centar Zagreb

Mikac, I. (2001.) (ur.) Priručnik o volonterizmu i volonterskom radu, Zagreb: Volonterski centar Zagreb

Burić, L., Mikac, I., Mitrović, S. (2002.) The SEEYN workcamp handbook, Zagreb: Volonterski centar Zagreb

Mikac, I. (ur.) (2002.) Priručnik o volonterizmu i volonterskom radu – drugo, promijenjeno izdanje, Zagreb: Volonterski centar Zagreb

Burić, L., Ergović, A., Mikac, I., Mitrović, S., Soresen, K. (2004.) The SEEYN workcamp handbook – 2nd modified edition, Zagreb: Volonterski centar Zagreb

Volonterizam i javne institucije (2004.)– rezultati istraživanja, izdano u suradnji sa ZIDom, Crna Gora i mrežom SEEYN, Zagreb: Volonterski centar Zagreb

(2005.) Project „Albert Einstein“ SEE VOLUNTEERS IN SEE – rezultati istraživanja, izdano u suradnji sa mrežom SEEYN, FRESTA-om i UNV-om, Zagreb: Volonterski centar Zagreb

Begović, H. (2006.) O volontiranju i volonterima/kama, Zagreb: Volonterski centar Zagreb

Šuštar, S. (2006.) Međunarodni volonterski kampovi, Zagreb: Volonterski centar Zagreb

Jurić, D. (2006.) Volunteer management handbook Zagreb: Volonterski centar Zagreb

Begović, H. (ur.), (2007.)Volonterski centar Zagreb 1996-2006 – Prvih deset godina, Zagreb: Volonterski centar Zagreb


POPIS LITERATURE U KOJOJ SE VOLONTERSTVO U ODREĐENIM SEGMENTIMA SPOMINJE/OPISUJE

Bežovan, G. (2004). Civilno društvo. Zagreb: Nakladni zavod Globus

Bežovan, G., Zrinščak, S., Vugec, M. (2005). Civilno društvo u procesu stjecanja povjerenja u Hrvatskoj i izgradnje partnerstva s državom i drugim dionicima. Zagreb: CERENEO - Centar za razvoj neprofitnih organizacija

Črpić, G., Zrinščak, S. (2005). Civilno društvo u nastajanju. Slobodno vrijeme i dobrovoljne organizacije u Hrvatskoj (str. 19-44). U: Baloban, J. (prir.) U Potrazi za identitetom. Komparativna studija vrednota: Hrvatska i Europa. Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga.

Franc,R., Šakić,V., et.al, (2006). Udruge u očima javnosti: istraživanje javnog mnijenja s osvrtima. Zagreb: Academy for Educational Development