Volonterski centar Split

UPUTE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADE „VINKA LUKOVIĆ” (U DALJNJEM TEKSTU: NATJEČAJ)

Volonterski centar Split

Predmet Natječaja je dodjela Godišnje nagrade za razvoj i promociju volonterstva „Vinka Luković” (u daljnjem tekstu: Nagrada) koju dodjeljuje Savjet Volonterskog centra Split Udruge „MI” na prijedlog Povjerenstva za dodjelu Nagrade.

Nagrada se dodjeljuje neprofitnim organizacijama za iskazani doprinos razvoju volonterstva i volonterskih aktivnosti na području Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje od 01.01.2010. do 31.10.2010.

I. TKO SE MOŽE PRIJAVITI?
Na ovaj natječaj mogu se prijaviti neprofitne organizacije-organizatori volontiranja definirane člankom 7. Zakona o volonterstvu NN58/07.

Kriteriji za kandidaturu:
organizacije koje djeluju na području Republike Hrvatske najmanje 1 godinu.

Provedene aktivnosti u volonterskom radu i organiziranju volontiranja koje su dovele do poboljšanja kvalitete života, aktivnog uključivanja osoba u društvena zbivanja te do razvoja humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva na području splitsko dalmatinske županije djelovanje kojim se  promiče i razvija volonterstvo na području Splitsko dalmatinske županije

II. ŠTO SE MOŽE PRIJAVITI?
Aktivnosti neprofitnih organizacija u volonterskom radu i organiziranju volontiranja sukladno odredbama Zakona o volonterstvu.

III. NAČIN PRIJAVE
Prijava treba sadržavati popunjeni, potpisani i ovjereni prijavni obrazac kandidata sa dokumentima koji potkrepljuju navode kandidature kao što su određene publikacije, fotografije, novinski članci i sl.

Obrasci za prijavu mogu se preuzeti sa internet stranice Volonterskog centra Udruge “MI” – Split www.vcst.info ili u prostorijama Udruge “MI” – Split na adresi: Sinjska 7, Split.

Predlagatelji kandidata za dodjelu Nagrade mogu biti udruge, institucije i ostale organizacije.

Neprofitna organizacija može sama sebe predložiti kao kandidata za dodjelu Nagrade uz uvjet  potporu još najmanje dvije neprofitne organizacije

Svi zainteresirani mogu svoje prijave dostaviti osobno ili poštom u roku predviđenom natječajem na adresu Udruge MI:

Udruga MI Split
Sinjska 7
21 000 Split

uz napomenu:
“Ne otvaraj – za natječaj”

IV. ROK ZA PRIJAVU
Rok za prijavu na natječaj je 21 dan od dana raspisivanja natječaja, a najkasnije do 20. studenog 2010.  Prijave pristigle nakon tog roka neće se razmatrati.

V. VRSTA NAGRADE
Nagrada se sastoji od diplome i  umjetničkog djela, a dodjeljuje se jednom godišnje na svečanosti prigodom obilježavanja 5. prosinca - Međunarodnog dana volontera.

Dodjeljuju se ukupno tri nagrade.

VI. NAČIN PROCJENE I ODABIR NAJKVALITETNIJIH PRIJAVA
Sve prijave podložne su procjeni Povjerenstva za dodjelu nagrade kojeg imenuje Savjet Volonterskog centra Split.

Konačnu odluku o dodjeli nagrade donosi Savjet Volonterskog centra Split u roku od 15 dana po isteku roka za dostavu prijedloga kandidata/kandidatkinje.

Svim podnositeljima prijava, bez obzira na rezultate procjene, dostavit će se informacija o rezultatima natječaja.

VII. DODATNE INFORMACIJE POTREBNE ZA PRIJAVU
Sve dodatne informacije potrebne za prijavu, zainteresirani/e mogu dobiti na telefon 021/329-130 ili na adresu e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

U Splitu, 29. listopada 2010.

Prijamni obrazac


Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.