naziv

Provedena Obrazovna akademija "Trening za trenere"

 

U sklopu projekta "Hrvatska volontira - pozitivna struja volonterstva!", koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a s ciljem povećanja nacionalnih kapaciteta za edukaciju u području menadžmenta volontera te infrastrukture za podršku razvoju volonterstva na lokalnoj i regionalnoj razini, kroz šestodnevnu Obrazovnu akademiju "Trening za trenere" osposobili smo nove trenere za provedbu edukacije iz toga područja.

Naime, ukupno 23 sudionika/-ica iz volonterskih centara i ustanova socijalne skrbi, osnaženi su da svoje stečeno znanje prenose dalje kroz edukacije, a prošli su dva modula Obrazovne akademije.TOT slika3

Kroz prvi modul: "Obrazovanje odraslih, uloga trenera/-ica i dizajn treninga" sudionici/-ice su upoznati s temama vezanima uz važnost obrazovanja odraslih, te načinima na koji odrasli uče i na koji način prihvaćaju usvojeno znanje. Također su budući treneri/-ice bili upoznati i s važnom ulogom trenera/-ica u procesu učenja odraslih, a posebice sagledavajući iz aspekta Kolbovog ciklusa iskustvenog učenja. Treneri/-ice u procesu provedbe izobrazbe trebaju voditi brigu o procjeni potreba grupe kod prilagođenog dizajna samom treninga, definirati ciljeve izobrazbe i ishoda učenja, te razviti metodologiju. Svaka edukacija treba proći i proces evaluacije od strane samih sudionika/-ica, što daje uvid u povratnu informaciju sudionika/-ica, kojom ocjenjuju sve dijelove treninga. Svaki trener također treba biti upoznat s osnovama facilitacije te dobre komunikacije (koja je bitna da se uspostavi odnos sa sudionicima treninga), kao i s vještinama prezentacije.

Drugi modul: "Kurikulum menadžmenta volonterskih programa i standarda kvalitete" pružio je svim sudionicima znanje iz područja važnosti te načina uključivanja sudionika tijekom držanja edukacije, a posebno je predstavljen i "Kurikulum menadžmenta volonterskih programa" – dokument izrađen u okviru našega ESF projekta kao osnovica dobre edukacije. Sudionici su upoznati s time kako najbolje pripremiti temelje za planiranje dobrog volonterskog programa, kako pronaći volontere i napraviti detaljan opis posla, na koji način ih uključiti u edukaciju, ali i superviziju (podrška i praćenje volontera), te - kao dio evaluacijskog procesa - kako vrednovati volonterski rad i koji su oblici nagrađivanja.

Obrazovna akademija bila je provedena na interaktivan način, u rad su uključivani svi sudionici, radi razmjene iskustava, razmatranja mnogih aspekata iz samog rada na terenu te je odrađen i dio koji se odnosi na samoprocjenu volonterskih programa, prolazeći kroz dokument "Standardi kvalitete za volonterske programe", izrađen također u okviru aktivnosti ovoga ESF projekta.

Budući treneri će nastaviti s daljnjom komunikacijom te će kroz projekt "Hrvatska volontira - pozitivna struja volonterstva!" biti izrađena i baza trenera koja će biti postavljena na našoj web stranici.

Trenerice koje su držale edukaciju tijekom šest dana Obrazovne akademije "Trening za trenere" su predstavnice regionalnih volonterskih centara iz Osijeka (Lejla Šehić Relić), Rijeke (Slađana Novota), Splita (Nives Ivelja) i Zagreba (Jela Prgić Znika), a koje čine Izvršni odbor Hrvatskog centra za razvoj volonterstva.

hcrv f

 

LOGO MRMSOSP h

Program Regionalnog volonterskog centra Split sufinanciran je od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.