Volonterski centar Split

Odnos između volontera i plaćenih djelatnika

Volonteri i zaposlenici su partneri u zajedničkom projektu. Svaki od njih obavlja djelatnosti koje su jednako važne i koje se međusobno nadopunjuju. Iako i jedni i drugi mogu biti vođeni istim motivima, postoji jedna jasna razlika: zaposlenici dobivaju unaprijed utvrđenu financijsku naknadu za svoj profesionalni angažman a volonteri ne. To ponekad dovodi do nejasnoća oko međusobnih prava i odgovornosti, koje i jedni i drugi imaju.

Osim prije spomenutog mita o nesebičnosti, mnogi ljudi imaju unaprijed stvorene stavova i sudove o
volonterima koji mogu biti prepreka stvaranju partnerskih odnosa između volontera i zaposlenika kao i timskom radu.
Volonteri - prava i obveze
1. Da se smatraju suradnicima, ne besplatnom pomoći.
2. Da imaju njima prilagođen i koristan zadatak.
3. Da upoznaju organizaciju - misiju, ljude i programe.
4. Da sudjeluju u aktivnostima.
5. Da im se osigura kvalitetna obuka.
6. Da ih se savjetuje i usmjerava kada je to potrebno.
7. Da imaju odgovarajuće uvjete rada.
8. Da su izloženi raznim iskustvima.
9. Da su saslušani i da sudjeluju u planiranju.
10. Da im se oda priznanje kroz napredovanja i nagrade.
11. Da im se zahvali za njihov angažman.
12. Da je volontersko vrijeme mudro iskorišteno.
13. Da prime brz odgovor i povrat informacija.
14. Da im se brzo uzvrate telefonski pozivi.
15. Da su im rizici objašnjeni.
Zaposlenici - prava i obveze
Prava zaposlenog osoblja
1. Da odbiju uslugu neprihvatljivih volontera.
2. Da traže da se rokovi poštuju.
3. Da su upoznati s ograničenjima i očekivanjima volontera.
4. Da očekuju da volonteri komuniciraju s njima.

Odgovornosti zaposlenog osoblja

1. Omogućiti ili dogovoriti precizan opis posla.
2. Pripremiti zaposleno osoblje za prihvat volontera.
3. Pripremiti sve sudionike procesa.
4. Ponuditi programe za obuku volontera i za obuku
koordinatora volontera.
5. Biti spremni na rad s volonterima.
6. Tretirati volontere kao suradnike, s prihvaćanjem i povjerenjem.
7. Izbjegavati zbunjujući žargon.
8. Dati volonteru značajan zadatak.
9. Informirati volontera.
10. Odati volonteru priznanje.
11. Evaluirati rad s volonterom.
12. Stvoriti prilike za osobni razvoj volontera.
13. Obavijestiti volontera o rizicima u poslu.