Volonterski centar Split

Menadžment volontera

Volonterski ugovor

Ugovor se zasniva na opisu volonterskog radnog mjesta te općim volonterskim procedurama ili organizacijskom pravilniku, ako oni postoje.

Ključni elementi dobro pisanog volonterskog ugovora su:
Definiranje međusobne obveze volontera i organizacije, kao i obveze prema volonterskoj poziciji i poslu koji će raditi
Moguće definiranje trajanja obveza i razloga za prekid obaveza, kako na specifičnoj poziciji, tako i uopće u organizaciji
Nabrajanje aktivnosti podrške pruženih volontera tijekom njegovog angažmana (supervizija, obuka, savjetovanje, procjena)
Zakon o volonterstvu navodi u kojim slučajevima je obvezno potpisivanje ugovora s volonterima o volonterskom radu te navodi da su bitni sastojci ugovora o volontiranju podaci o:
•    Ugovornim stranama te njihovu prebivalištu, odnosno sjedištu
•    Mjestu volontiranja i vremenu trajanja volontiranja
•    Volonterskim aktivnostima ili uslugama koje će obavljati
•    Specifičnim pravima i obvezama volontera
•    Edukaciji za volontiranje
•    Osobnoj sigurnosti tijekom volontiranja pri dolasku na mjesto volontiranja i povratku s mjesta volontiranja, kao i za vrijeme edukacije u skladu s odredbama ovog Zakona.
•    Troškovima vezanim za volontiranje i načinu njihove naknade
•    Načinu osiguravanja ugovorenih prava volontera
•    Obliku prestanka ugovora o volontiranju