naziv

Započeo projekt "Hrvatska volontira – Pozitivna struja volonterstva"

 

U lipnju 2017., Hrvatska mreža volonterskih centara započela je s provedbom projekta pod nazivom "Hrvatska volontira – Pozitivna struja volonterstva" koji je usmjeren ka rješavanju problema neujednačenog razvoja volonterstva i potrebe za njegovom snažnijom promocijom u cijeloj Hrvatskoj. Svrha projekta je doprinijeti daljnjoj afirmaciji prakse volontiranja, osnaživanju infrastrukture i standardizaciji rada na regionalnoj razini te promociji volonterstva i dobrih praksi u razvoju kvalitetnih volonterskih programa. Projekt je namijenjen ključnim skupinama prepoznatima u području volonterstva: volonterskim centrima, organizatorima volontiranja – organizacije civilnog društva i ustanove koje pružaju socijalne i zdravstvene usluge te građanima.

 Ciljevi projekta su sljedeći: 

 - Afirmirati volontersku praksu OCD-a koje pružaju usluge za opće dobro i ustanova socijalne skrbi i zdravstva u skladu sa standardima kvalitete na području RH putem uspostavljanja Standarda kvalitete za volonterske programe organizatora volontiranja i Standarda kvalitete za volonterske centre te nacionalne konferencije o volontiranju u području socijalne skrbi. 

- Povećati nacionalne kapacitete za edukaciju u području menadžmenta volontera i infrastrukturu za podršku razvoju volonterstva na lokalnoj i regionalnoj razini putem revizije Nacionalnog kurikuluma za menadžment volontera, obrazovne akademije Trening za trenere za provoditelje izobrazbe menadžment volontera, online baze trenera HMVC-a te uspostavljanja i pokretanja postupka certificiranja volonterskih centara. 

- Promovirati volonterstvo kroz dobre prakse volonterskih programa te povećati vidljivost mogućnosti za volontiranje u RH putem nacionalne kampanje Hrvatska volontira, izrade nacionalne informatičke platforme / interaktivne baze organizatora volontiranja i volontera te promocije volonterskog programa javne ustanove Doma za starije osobe Maksimir. 

Projekt je sufinancirala Europska unija, kroz Europski socijalni fond, Operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, u iznosu od 692.986,69 HRK, a provodi se u partnerskoj suradnji Hrvatske mreže volonterskih centara, Volonterskog centra Osijek, Udruge "MI" – Volonterski centar Split, Volonterskog centra Zagreb, Udruge za razvoj civilnog društva SMART – Volonterskog centra Rijeka te Doma za starije osobe „Maksimir“ iz Zagreba. Projekt traje od lipnja 2017. do studenog 2018. godine.

 

hmvc esf footer

LOGO MRMSOSP h

Program Regionalnog volonterskog centra Split sufinanciran je od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.